? #فایل_صوتی #تدریس_شعر_ای_وطن شماره ۵ ✅بررسی بخش دوم شعر…

? #فایل_صوتی
#تدریس_شعر_ای_وطن
شماره ۵
✅بررسی بخش دوم شعر
مدرس: جناب آقای چیزفهم

#فارسی_ششم
———————-
? @farsiesheshom

دیدگاهتان را بنویسید