? #فایل_صوتی #تدریس_شعر_ای_وطن شماره ۳ ✅ شبه جمله مدرس:…

? #فایل_صوتی
#تدریس_شعر_ای_وطن
شماره ۳
✅ شبه جمله
مدرس: جناب آقای چیزفهم

#فارسی_ششم
———————-
? @farsiesheshom

دیدگاهتان را بنویسید