سلام .ببخشید میشه کمک کنید . کدام درست است .؟؟ معلم پسرم…

سلام .ببخشید میشه کمک کنید .
کدام درست است .؟؟
معلم پسرم گفته دومی 6جمله .
پرسیدم چرا گفتن در کلاس هایی که ما می ریم اینجوری گفتن ?

———————————————-

سلام
یارشو….جمله ی اول
ای خدایی که ،یا ای کسی که …منادای محذوف جمله ی دوم
تو مونس غمخوارگان هستی….جمله ی سوم
توچاره کن….جمله ی چهارم
ای خدایی که،یا کسی که….منادای محذوف..جمله ی پنجم
توچاره ساز بیچارگان هستی…..جمله ی ششم

معنی: ای( خدایی که یا ای کسی که) که همدم انسان های رنج کشیده هستی،یاریمان کن.ای برطرف کننده ی مشکلات بیچارگان،چاره ای برای مشکلات ما بیچارگان ،بیندیش.

نکته ی مهم: در هردو مصراع منادای محذوف داریم .

دیدگاهتان را بنویسید