? پگاه آهنگرانی در میان لیست عفوشدگان اخیر خبرگزاری فارس…

? پگاه آهنگرانی در میان لیست عفوشدگان اخیر

خبرگزاری فارس نام چند تن از کسانی را که برای آنها درخواست عفو شده است، منتشر کرده است.

پیشتر اعلام شده بود که نام هفت دانشجوی بازداشتی نیز در این لیست قرار دارد.

دستگیر و شکنجه و محکوم میکنند بعدش با ورود سر جلاد و قاتل هزاران انسان بی گناه به اسم کسی که بالای همه جنایت ها خودش هست و فرمان میده تعدادی را آزاد میکنن

ننگتان باد دژخیمان

دیدگاهتان را بنویسید