?فضایی از رفتار خوب و پسندیده ایجاد کنید: ?رفتار مودبانه…

?فضایی از رفتار خوب و پسندیده ایجاد کنید:

?رفتار مودبانه هزینه ای ندارد اما مانند چسب اجتماعی خوبی است که روز به روز افراد بیشتری را به هم پیوند می دهد .

? با رفتار خودتان همان رفتار اجتماعی مناسبی را که از دانش آموزان توقع دارید به نمایش بگذارید .

?با ملایمت رفتار دانش آموزانی که ادب را فراموش می کنند تصحیح کنید .

? و دست آخر اینکه : «اگر مجبورید صحبتتان را با دانش آموزی قطع کنید تا رفتار نامناسب دانش آموز دیگری را تصحیح کنید حتما از او عذر خواهی کنید».

#مدیریت_کلاس

برگرفته ازکانال معلمان
?????
??
@bare30p

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید