?بالاخره رتبه بندی تصویب شد? با توجه به تصویب رتبه بندی…

?بالاخره رتبه بندی تصویب شد?
با توجه به تصویب رتبه بندی دربودجه سال۱۳۹۸ برای محاسبه(رتبه بندی)
افزایش حقوق در احکام کارگزینی مدرک خودتتان را انتخاب کنید ?
مدرک لیسانس
?اینجا کلیک کنید?

مدرک فوق لیسانس
?اینجا کلیک کنید?

مدرک دکتری
?اینجا کلیک کنید?

مدرک فوق دیپلم
?اینجا کلیک کنید?

مدرک دیپلم و سیکل
?اینجا کلیک کنید?

دیدگاهتان را بنویسید