✅✅پوشه ی کار ششم ✳️آزمون ورودی و ماهانه و عملکردی…

Download

✅✅پوشه ی کار ششم
✳️آزمون ورودی و ماهانه و عملکردی
✳️تکالیف آدینه و تابستان(پیک و کاربرگ و…)
✳️بودجه بندی
✳️طرح سالانه
✳️طرح درس روزانه
✳️برنامه ی کلاسی و…

دیدگاهتان را بنویسید