همکاران کسی طرح بوم رو داره؟ میشه بگید چه موضوعاتی میشه…

همکاران کسی طرح بوم رو داره؟ میشه بگید چه موضوعاتی میشه انتخاب کرد؟

———————————————-

سلام من هم دنبالش هستم دوستان دیگه لطفا کمک کنند ????

———————————————-

برنامه بوم چیست

⏺بوم که واژه اختصاری
ب⬅️ برنامه
و ⬅️ ویژه
م ⬅️مدرسه
می باشد.
این برنامه در در دوره دوم ابتدایی( پایه های چهارم پنجم و ششم) و متوسطه ی اول اجرا می گردد.
در این برنامه به مدرسه برای طراحی و اجرای برنامه های مورد نظر آزادی عمل داده شده است.
در این برنامه مدرسه مجاز است در هفته ۲ ساعت از ساعت آموزش رسمی را به این برنامه(“بوم”) اختصاص دهد که جمع ساعت اختصاص یافته به برنامه بوم در طول سال ۶۰ ساعت می باشد.

در این برنامه انتخاب عناوین و سازماندهی محتوای برنامه توسط شورای مدرسه انجام می گیرد.
?????
?

دیدگاهتان را بنویسید