سلام هرگل وبرگی که هست یاد خدا می کند بلبل وقمری چه خواند…

سلام
هرگل وبرگی که هست یاد خدا می کند
بلبل وقمری چه خواند ؟یادخداوندگار
چند جمله است؟؟

———————————————-

۴جمله
هست
می کند
چه خواند
یاد خداوندگار می کند

———————————————-

سلام. میشه چند نمونه مبالغه و کنایه بفرستین

———————————————-

در درس هفت خان
خروشید،و جوشید،وبرکند،خاک
مصرع دوم مبالغه داره
رخش،به تنگ آمد،کنایه از به ستوه آمدن

———————————————-

1091242663_261147

———————————————-

ب جز اینا

دیدگاهتان را بنویسید