سلام نمیشه در ایتا تشکیل شود????

سلام نمیشه در ایتا تشکیل شود????

———————————————-

ایتابهترازسروشه.خواستید به خانم حسینی پیشنهاد بدین

———————————————-

کجا ?

———————————————-

تو سروش میتونید ارتباط داشته باشید بامدیرمحترم

———————————————-

سروش در گوشیم وصل نمیشه ??

———————————————-

یکم زمان میبره.چند بار بزنید کد میاد

———————————————-

خیلی زدم نشد بیخیال شدم ??

———————————————-

سروش چندتا کاربردیده تعجب کرده.درست میشه

———————————————-

شاید ولی به نظرم ایتا بهتر شما که میتوانید پشنهاد دهید وممنون ???

———————————————-

چشم.خدمتشون عرض میکنم??

———————————————-

خدا نگه دا چشمتان وممنون بزرگوارید ???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید