سلام شب همگی بخیر کلمات یزدان ،اژدها و توانا مفردن جمع…

سلام شب همگی بخیر
کلمات یزدان ،اژدها و توانا مفردن
جمع شون چی میشه؟؟؟
ممنون میشم جواب بدین

———————————————-

یزدان خودش جمعه

———————————————-

اژدها هم جمعه

———————————————-

مال این یزد

———————————————-

ببخشید اژدها مفرد هستش و جمعش اژدهایان

———————————————-

ولی توانا رو نمی دونم

———————————————-

همشون مفرد هستن
یزدان به معنی پروردگار مفرده
اژدها و توانا هم مفرد هستن

———————————————-

??

———————————————-

حروفات غیر آخر چطور تایپ میشه؟

———————————————-

منظور؟

———————————————-

منظور؟؟

———————————————-

نه یزدان جمع هست

———————————————-

خرافات به هم نچسبه
تو نگارش ی تمرینی بوده

———————————————-

جمع نیس

———————————————-

خب فاصله میزنی

———————————————-

نمیشه

———————————————-

مثل این تمرین میخوام تایپ کنم ولی نمیتونم

———————————————-

کدوم تمرین

———————————————-

???

———————————————-

با فاصله نمیشه

دیدگاهتان را بنویسید