و اینک “آذر” ، ماهِ فرشته ی نگهبانِ آتش ، آتشی که پاک است…

و اینک “آذر” ، ماهِ فرشته ی نگهبانِ آتش ، آتشی که پاک است و پاک کننده ، آتشی که از عهد باستان ، وسیله ای برایِ تقربِ مخلوقات ، به پروردگار بوده ، آتشی که از بلندای آسمان و از گُرزِ ایزد تشتر می جهد و دیو و دد را به هلاکت می رساند ، آتشِ فروزنده ای که آسمان را روشن و زمین را قابلِ زیستن می کند ،
و آتشِ مهری که بانیِ پیوندِ دلهاست .
کاش به رسمِ نیاکانمان حقیقتِ نعمت هایِ خدا را درک می کردیم و هر بار به بهانه ای گرامیِ شان می داشتیم .
کاش با نیکی ها تجدیدِ بیعت می کردیم
که شعله ی انسانیت ، خاموش شدنی ،
و “اصالت” ، فراموش شدنی نیست !

#نرگس_صرافیان_طوفان

┄•●❥

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید