همکارا جواب این سوالو لطف میکنید

همکارا جواب این سوالو لطف میکنید

———————————————-

1139485125_273343

———————————————-

1139485125_273344

———————————————-

ردیف اول
3/4-(2/5+3/10)

———————————————-

مرسی لطف کردین

———————————————-

1139485125_273349

دیدگاهتان را بنویسید