همه چیز به وقت و سطح کلاستون بستگی داره

همه چیز به وقت و سطح کلاستون بستگی داره

———————————————-

دو پایه باهم هستم یه کمی وقت کم میآورم ، بخاطر همین سؤال کردم .

———————————————-

بله
فکر کنم در حد اشاره کافی باشه

———————————————-

نمایش ضرب و تقسیم روی شکل و محور را بچه‌ها خوب یاد نمیگیرند .

دیدگاهتان را بنویسید