مدرسه ما، این دو هفته خیلی مراسم و بازدید و آزمون داشت،…

مدرسه ما، این دو هفته خیلی مراسم و بازدید و آزمون داشت، متاسفانه از بودجه عقب افتادم
همدلی

———————————————-

ریاضی الان کجا هستید شما؟

———————————————-

ریاضی و علوم بر عهده همکارم هست

———————————————-

خوبه

———————————————-

اما چون دوپایه پنجم و ششم دارم، کار زیاد دارم،پوشه کارها
فعالیتها
تکالیف
و…

دیدگاهتان را بنویسید