فرهنگ یعنی … – فرهنگ یعنی: عذرخواهی نشانه‌ی ضعف نیست. -…

فرهنگ یعنی …

– فرهنگ یعنی: عذرخواهی نشانه‌ی ضعف نیست.
– فرهنگ یعنی: کینه‌ها وبال گردن خودمان هستند.
– فرهنگ یعنی: لباس گران‌قیمت نشانه‌ی برتر بودن نیست.
– فرهنگ یعنی: به جای قدرت صدا، قدرتِ کلاممان را بالاتر ببریم
– فرهنگ یعنی: القاب ناپسند گذاشتن برای دوست، نشان صمیمیت نیست
– فرهنگ یعنی: هر کتاب یک تجربه است، تجربه‌هایمان را به اشتراک بگذاریم
– فرهنگ یعنی: وجدان کاری داشته باشیم.
– فرهنگ یعنی: چشم و هم‌چشمی را کنار بگذاریم.
– فرهنگ یعنی: تفاوت نسل‌ها را درک کنیم
– فرهنگ یعنی: آزادی ما نباید مانع آزادی دیگران شود.
– فرهنگ یعنی: به دیگران زُل نزنیم!
– فرهنگ یعنی: برای دیگران دعا کنیم
– فرهنگ یعنی: به اندازه از دیگران سوال بپرسیم تا دروغ نشنویم
– فرهنگ یعنی: در دورهمی‌ها کسی را سوژه‌ی غیبت کردنمان قرار ندهیم
– فرهنگ یعنی: در جمع از کسی سوال شخصی نپرسیم

دیدگاهتان را بنویسید