سلام همکاران عزیز اولین قسمت کار علمی چه نام دارد؟ فرضیه…

سلام همکاران عزیز
اولین قسمت کار علمی چه نام دارد؟
فرضیه مسئله آزمایش

———————————————-

مسله

———————————————-

طرح مسئله
فرضیه سازی
آزمایش

———————————————-

1139485125_273199

———————————————-

ممنون و متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید