سلام صبحتون بخیر میانش به خنجر به دو نیم کرد کلمه میانش…

سلام
صبحتون بخیر

میانش به خنجر به دو نیم کرد

کلمه میانش چه نقشی داره؟؟
مفعول یا متمم؟؟؟

بوسیله ی خنجر میانش را به دو نیم کرد

یا

بوسیله ی خنجز اورا از میانش نصف کرد

———————————————-

سلام صبحتون بخیر
به نظر من مفعول چون وقتی میپرسیم چه چیزی را به دو نیم کرد؟ در جوابش میگیم میانش

———————————————-

ممنونم جانم

———————————————-

خواهش میکنم
بازم همکاران نظر بدن بد نیست ممکنه من اشتباه کرده باشم

———————————————-

میانش در اینجا به معنی کمر هس
به نظرم مفعوله.
خنجر متمم

———————————————-

میانش و دل جادوان دو ترکیب اضافی و مفعول
میان اورا
دل جادوگران را

———————————————-

سلام مفعول بی واسطه هست دوستان اگردرست نیست لطفا دلیلش رابفرمایید.ممنون

دیدگاهتان را بنویسید