سلام سمت چپی چون گفته کارت پس نمیشه۹ را دوبار استفاده کرد

سلام
سمت چپی
چون گفته کارت
پس نمیشه۹ را دوبار استفاده کرد

———————————————-

البته سمت چپی هم از 2 تا صفر استفاده کرده

———————————————-

بله ممنونم

———————————————-

صفری که خودش گذاشته رو حساب نمیکنیم کارتهایی رو که داده از اونا استفاده میکنیم

———————————————-

خودش 2 تا صفر و داده اگه 31 صدم رو منهای 24 قدم کنیم حاصل 7 صدم به دست میاد که از 9 صدم هم کوچکتره

———————————————-

??????

دیدگاهتان را بنویسید