?حق انتخاب و انگیزه برای #یادگیری_در_املا? اولین روش…

?حق انتخاب و انگیزه برای #یادگیری_در_املا?

اولین روش
?غلطهایت را پاک کن و همانجا درستش را بنویس.

دومین روش
?به هر کلمه ای حرفی یا کلمه ای اضافه کن و کلمه جدید بساز.

سومین روش
?می تونیم بگیم درست کلمه روی کارت بنویسه وبه کمدش بچسبونه موقع خواب یک بار بخونه.

چهارمین روش
? خوبه موقع تصحیح املا دانش آموز کنار میز معلم باشه وتوجه به املاش کنه کدوم قسمتها اشتباه نوشته و ازش سوال کنیم مثلا کلمه حوسله اشتباهش کجاس و خودش همون لحظه متوجه غلط بشه.

پنجمین روش
?غلطهارو نگاه کن.باهاشون حرف بزن . ببین در چه حرفی اشتباه دارند . ازشون قول بگیر دفعه بعد اشتباه نکنند.

ششمین روش
?درست کلمه را از کتاب پیدا کن و چند بار صحیح بخوان و دو بار با چشمان بسته توی هوا بنویس.
من از بچه ها خواستم اون کلمه هایی که غلط نوشتن و تو تخته بنویسن بعد هرکی هرچی غلط نوشته بندازه جعبه که دفعه بعد از همون کلمات دوباره براشون املا بگم و دفعه بعد اشتباه ننویسن.

هفتمین روش
?دوست داری از روی غلط ها بنویسی یا درس را دوباره بخوانی.

#مهارت_های_معلمی
———————
? @maharat_moalme_sheshom

دیدگاهتان را بنویسید