کتاب ندارم اعداد بین یک و دو اعداد کوچکتر از یک اعداد…

کتاب ندارم
اعداد بین یک و دو
اعداد کوچکتر از یک
اعداد بزرگتر از دو
اول جدا می کنیم
بعد در هر گروه مقایسه انحام میشه اگه نیاز یود مخرج مشترک
بعد روی محور دوم نشون میدیم
محور اولی فقط اغداد بین یک و صفر رو خواسته

———————————————-

عزیزم اعداد بین یک و دو
یعنی کوچکتر از ۲بزرکتر ازیک ؟؟؟

———————————————-

ببخشید سوال من اون بالا فرستادم جواب میدید لطفا

———————————————-

؟؟

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید