اگه یکی یه سکه داشته باشه ، و اون یکی صد تا سکه شما از…

اگه یکی یه سکه داشته باشه ، و اون یکی صد تا سکه شما از کدوم میگیری ؟…. جوابو ببنید چقده شبیه این روزای ماست !!!!

( بنزین و مردم و مرفهان بی درد)

دیدگاهتان را بنویسید