1129820341_172981

1129820341_172981

———————————————-

لطفا حاصل این عبارت را بدست اورید ممنونم

———————————————-

ابتدا داخلی ترین پرانتز بعد ضرب ودرآخر تفریق رو انجام بده

———————————————-

لطفا پاسخ را با راه حل برایم بنویسید ممنونم

———————————————-

برای این که پاسخ چهار گزینه ای دارد
الف ) ۱/۳۵ ب) ۲/۴۵ ج) ۱/۷۵ د) ۲/۲۵
لطفا راهنمایی کنید

———————————————-

لطفا پاسخ دهید

———————————————-

7.2÷3.6=2
2×1.3=2.6

از اون سمت باید از پرانتز شروع کنیم
1+.25=1.25
1.25×2=2.5
1+2.5=3.5

جواب نهایی
2.6-3.5= -0.9

که در گزینه ها نیست

———————————————-

سلام پاسخی ڪه همڪارمون دادن ڪاملا درسته تو گزینه نیست

دیدگاهتان را بنویسید