1091242663_260778

1091242663_260778

———————————————-

ای جانم
خدا حفظتون کنه
یه سوال اهل تسنن هم دارین تو مدرسه یا ادیان دیگه ؟

———————————————-

نه نداریم . همه شیعه هستند

———————————————-

انسانیت و مهربانی ماندگارن

———————————————-

???

———————————————-

اگر انسانها
به جای دین
به انسانیت معتقد بودند
انسانیت چیزی ست
و رای همه ی ادیان
انسانیت مهربانی ست
نمازو دعا و روزه ندارد

انسانیت گاهی
یک لبخنداست که به
کودک غمگینی هدیه میکنید

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

———————————————-

تمام دین من انسانیت من است
احسنت ??????

دیدگاهتان را بنویسید