???سلام ،ببخشید بازیافت کاغذ چگونه سبب حفظ محیط زیست…

???سلام ،ببخشید بازیافت کاغذ چگونه سبب حفظ محیط زیست میشود؟؟؟

———————————————-

درخت قطع نمیشه
تو بازیافت خیلی مراحلو نداریم و الودگی از کارخونه ها کمتر
ماشین حمل الوارو نداریم، اینم ب کم شدن الودگی کمک کنه

———————————————-

ممنون

———————————————-

خاهش

دیدگاهتان را بنویسید