? به خدا پیوسته‌تر شو «و نام پروردگارت را ياد كن و از همه…

? به خدا پیوسته‌تر شو

«و نام پروردگارت را ياد كن و از همه گسسته و با او پيوسته شو.»
?☀️?
من همه قرآن را تتبّع کرده‌ام،
حاصل معنی هر آیتی و هر قصه‌ای این یافتم که:
ای بنده، از غیر من بِبُر،
که آنچه از غیر یابی، از من به یابی بی‌منّتِ خلق
و آن‌‌ها که از من یابی از هیچ کس نیابی.

و ای به من پیوسته، پیوسته‌تر شو

#معارف_بهاء_ولد
#پدر_مولانا
@salamhazrateshgh

دیدگاهتان را بنویسید