‏دیگه وقتشه ماشینمونو بفروشیم بتونیم از پس مخارج بنزینش…

‏دیگه وقتشه ماشینمونو بفروشیم بتونیم از پس مخارج بنزینش بر بیایم

———————————————-

????

———————————————-

فقط ماشین نیست تمام اجناس دو برابر میشه

———————————————-

سر‌به کوه‌میزنیم میریم‌یه غار‌پیدا میکنیم و چهار‌تا برگ‌لباس و علی برکت الله

———————————————-

پیدا کردین آدرس بدین لطفا???

———————————————-

بعید نیست بخدا زندگیمون‌نابود شد بزار قیمت ملک و‌مواد غذایی

دیدگاهتان را بنویسید