‏جهت اطلاع اولیاء محترم ودانش آموزان عزیز ?????? کیک هایی…

‏جهت اطلاع اولیاء محترم ودانش آموزان عزیز ??????

کیک هایی که مشاهده میکنید ازشهرستان بانه وارد می شود،قرص هایی که داخل کیک می بینید ،درصورت استفاده متاسفانه باعث فلج شدن فرد می شود، لطفا مواظب باشید و انتشار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید