‍ داریم دلی صاف تراز سینه صبح در پاکی و روشنی چو آیینه…

‍ داریم دلی صاف تراز سینه صبح
در پاکی و روشنی چو آیینه صبح

پیکار حسود با من امروزی نیست
خفاش بود دشمن دیرینه صبح

#رهی_معیری

درود بر خوبان
آیینه ء صبحتان پاک وروشن

24آبان سالمرگ #رهی_معیری
ازغزلسرایان معاصر ایران وازترانه سرایان وتصنیف سرایان به نام است
??
@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید