یک استاد دانشگاه در اعتراض به گرانی بنزین با الاغ به…

یک استاد دانشگاه در اعتراض به گرانی بنزین با الاغ به دانشگاه رفت.
در مقابل ظلم سکوت نکنیم

دیدگاهتان را بنویسید