یک استاد دانشگاه در اعتراض به گرانی بنزین با الاغ به…

یک استاد دانشگاه در اعتراض به گرانی بنزین با الاغ به دانشگاه رفت.
در مقابل ظلم سکوت نکنیم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید