یه نفر عکسای بد میفرستاد

یه نفر عکسای بد میفرستاد

———————————————-

سلام کی ؟؟

———————————————-

یه اقایی

———————————————-

اون آقا روبیرون کردم

———————————————-

امروز مگه کسی،عکس،فرستاد؟؟؟/

———————————————-

همون دیشب نصف شب خیلی وحشتناک بود

دیدگاهتان را بنویسید