میشه چهار تا جمله بگین که توش آرایه تشبیه به کار برود

میشه چهار تا جمله بگین که توش آرایه تشبیه به کار برود

———————————————-

میشه جمله بگین توضیحش و خودم می دونم

———————————————-

سلام تمام شعر ای وطن تشبیه داره

———————————————-

آخه گفته از کتاب نباشه

———————————————-

چشمان مینا مانند چشمان آهو مشکی و درشت است..دل مادرم مانند دریا بزرگ و صاف است ..ساده ترین تشبیه

———————————————-

درود

———————————————-

??

دیدگاهتان را بنویسید