ما مجرد ها مگه اینکه امام زمان بلند شه برامون زن بگیره?

ما مجرد ها مگه اینکه امام زمان بلند شه برامون زن بگیره?

———————————————-

امین

———————————————-

من اولتیماتوم دادم امروز صبح,گفتم دیگه ب من نگین ازدواج کن,اصلا و ابدا

———————————————-

نه بیا زن بگیر

———————————————-

اصرار نکن لطفا

———————————————-

1139485125_272639

دیدگاهتان را بنویسید