لحظه به لحظه به اینکه احمدی نژاد خیلی بهتر‌بود نزدیک‌میشیم

لحظه به لحظه به اینکه احمدی نژاد خیلی بهتر‌بود نزدیک‌میشیم

———————————————-

اصلا هم اینطوری نیست سگ برادر شغاله هیچوقت نگیدلطفا?

———————————————-

من سر نماز همیشه برا احمدی دعا میکنم میدونی چرا؟

چون تو ۱۲ سال مستاجری و فقط دولت قبل بود که باعث خونه دار شدنم شد

———————————————-

شما درمورد شخص،خودتون درست میفرمایید،وگرنه خیانت هایی،که در دوره ایشون شده است واقعا گفتنی نیست هر کدام ضربه ای سخت به مردم زدن و مملکت و نابود،کردن?

دیدگاهتان را بنویسید