سلام یه انشا کوتاه در مورد زبان فارسی که در آن کلمه فراز….

سلام یه انشا کوتاه در مورد زبان فارسی که در آن کلمه فراز. فرود. سایت.پیروزی به کار برود

———————————————-

؟؟؟لطفا

———————————————-

موضوع انشا میخواهید؟

———————————————-

نه موضعش این بود داستان کوتاهی از زبان خط فارسی بنویسید مامان متضاد مانند فراز و فرود . شکست و پیروزی . با در داستان به کار ببرید

———————————————-

لطفا جواب بدید واسه فردا لازمه ??

———————————————-

خب! اینکه کسی دیگر برای شما بنویسه اصلا خوب نیست. باید خودتون یاد بگیرین

———————————————-

??آخه معلممون 3 تا گفته دو تاشو نوشتم یکی مونده نمی دونم چجوری بنویسم

———————————————-

؟؟؟؟

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید