سلام همکاران شکل این تقسیم رامیخواستم 7/2÷2/3

سلام همکاران
شکل این تقسیم رامیخواستم
7/2÷2/3

———————————————-

1091242663_260686

———————————————-

ممنونم?????????

———————————————-

خواهش میکنم

دیدگاهتان را بنویسید