سلام….مطالعه شهاب سنگ ها چه ارتباطی با مطالعه درون زمین…

سلام….مطالعه شهاب سنگ ها چه ارتباطی با مطالعه درون زمین دارد؟

———————————————-

سلام ادینتون بخیر یڪی از روشهای غیر مستقیم مطالعه ساختار درونی زمین

———————————————-

خیلی ممنون??

———————————————-

خواهش میڪنم

———————————————-

. اهمیّت مطالعهٔ شهاب سنگ‌ها جهت تعیین سن زمین، منظومه خورشیدی (شمسی) و در نهایت تعیین سن کل کیهان نهفته‌است. به علاوه می‌توان از آن‌ها جهت تعیین ترکیب شیمیایی بخش‌های مختلف سیارهٔ زمین و سایر سیاره‌های سنگی استفاده کرد. فرایندهایی را که منجر به تشکیل این سیاره‌ها شده‌اند و حتی فرایندهای تشکیل هسته، پوستهٔ اولیه، فرایند تفریق عنصری در گوشتهٔ اولیّه که فرایند مهمّی چون تشکیل حیات است به دقّت بررسی کرد. به کمک مطالعهٔ شهاب سنگ‌های فلزی (آهنی) و بررسی‌های لرزه‌نگاری بود که دانشمندان ترکیب حدودی هستهٔ زمین را ارزیابی و محاسبه کردند.

دیدگاهتان را بنویسید