سلام خدمت همکاران گرامی اپلیکیشن آداک برخلاف اپلیکیشن های…

سلام خدمت همکاران گرامی
اپلیکیشن آداک برخلاف اپلیکیشن های دیگرکه شرکت محورمیباشندیه اپلیکیشن. استادمحورمیباشدیعنی 85درصددرآمدحاصل ازدانلودیا تدریس به سمت معلم میرودوبنده باتوجه به این که خودم فرهنگی میباشم درآمدزایی آن رابیشتربه سمت معلمان عزیزقراردادم پس استادان عزیزتوجه داشته باشندکه درراستای درآمدزایی شما ماحرکت کردیم وقطعا بدون همکاری شمابه نتیجه مطلوب نخواهیم رسیدممنون که ماراتحمل میفرمایید
09212858784نورایی

دیدگاهتان را بنویسید