سلام با دانش آموزی که درس نخونده یا تکلیف انجام نداده…

سلام
با دانش آموزی که درس نخونده یا تکلیف انجام نداده چگونه برخورد کنیم؟

———————————————-

سلام . از روش های غیر قانونی??

———————————————-

??

———————————————-

نه دیگه اینقدر خشانت?

———————————————-

پس فقط?

دیدگاهتان را بنویسید