زنه به شوهرش میگه ۳ ماه از حج اومدی نامهربان شدی، قبلا…

زنه به شوهرش میگه ۳ ماه از حج اومدی نامهربان شدی، قبلا مهربانی میکردی، عزیزم جانم میگفتی!

جواب شوهرش رو بشنوید??

? @Sib365?

دیدگاهتان را بنویسید