(روزی بود و روزگاری )نهاد این جمله کدومه؟آیا نهاد داره؟

(روزی بود و روزگاری )نهاد این جمله کدومه؟آیا نهاد داره؟

———————————————-

روزی

———————————————-

ممنونم ?پس اشتباه نکردم ،همکاران منو به شک انداخته بودن

———————————————-

بله نهاد داره
البته نظر همکارا هم ارجحیت داره
ولی جمله اینجوری میشه ?
روزی رورگاری بود
پس روزی میشه نهاد

———————————————-

ممنونم??

———————————————-

به نظرم روزی روزگاری نهاد است چون معنی جمله
روزی بو روزگاری هم بود ..کلمه بود به قرینه لفظی حذف شده پس روزی روزگاری نهاد است

———————————————-

1003083466_99164

———————————————-

هر دوتاش نهاده
در اصل دو جمله است و دو نهاد داره نه یکی

———————————————-

من هم نوشتم روزی روزگاری هر دو نها دند

دیدگاهتان را بنویسید