#رسول‌الله #ولادت ِآمد که دختران به ناحق کفن‌شده عمری…

#رسول‌الله
#ولادت

ِآمد که دختران به ناحق کفن‌شده
عمری دوباره از نفس پاک او کنند

آمد که عاشقان گل مطلوب خویش را
در سبزه‌زار قامت او جستجو کنند

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده
??
@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید