خبطی نکردم از مدیران گروه تقاضای بررسی دارم?

خبطی نکردم از مدیران گروه تقاضای بررسی دارم?

———————————————-

سلام کلا در حالت آرام قرارش دادن.واسه همه این حالتیه

———————————————-

خودش در ارامشه ولی آرامش مارو سلب کرده?

———————————————-

1139485125_272817

———————————————-

1139485125_272819

دیدگاهتان را بنویسید