بقیه در گروه جالیزی جای دارند

بقیه در گروه جالیزی جای دارند

———————————————-

جالیزم جزو زراعی دیگه
محصولات زراعی سه دسته هستند
حبوبات و غلات و جالیزی

———————————————-

بله درسته خب

———————————————-

منظورم این بود محصولات جالیزی رو هم‌جزو زراعی دسته بندی میکنیم
حبوبات و غلات و محصولات جالیزی

دیدگاهتان را بنویسید