بقول یکی از دوستان: جمعه آخشامیدی, عر آروادا….. دولت ده…

بقول یکی از دوستان:
جمعه آخشامیدی,
عر آروادا…..
دولت ده میلته…..
شرف سیزلر

———————————————-

ترجمه لطفا

———————————————-

شب جمعه,شوهر زنش رو…..
دولت هم ملت رو…..
???????

———————————————-

???????

دیدگاهتان را بنویسید