بررسی طرح معماری نوین تدریس در گروه کشوری معلمان پایه ی…

Download

بررسی طرح معماری نوین تدریس

در گروه کشوری معلمان پایه ی پنجم

تابستان ۹۸

مدرسین و استادان:
خانم ستوده و خانم درواری

?✏️?✏️?

———————————————-

?خیلی ممنونم خانم ستوده جان❤️

———————————————-

خواهش میکنم خانم حسینی مهربان ???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید