باسلام وصبح به خیر خدمت عزیزان نصف سه چهارم چه عددی می…

باسلام وصبح به خیر خدمت عزیزان
نصف سه چهارم چه عددی می شود لطفا با راه حل

———————————————-

۳/۴÷۲=۳/۴×۱/۲=۳/۸

———————————————-

باسلام وتشکر ازشما دوست عزیز می بخشید سوالم این هست وقتی نصف می گوییم مگر نباید تقسیم بر یک دوم وثلث تقسیم بر یک سوم وربع تقسیم بر یک چهارم وخمس تقسیم بر یک پنجم کنیم شما نصف را تقسیم بر ۲ کردید بعد معکوسش را بر یک دوم ضرب کردید در این مورد توضیح دهید ممنونتان می شوم

———————————————-

نصف یعنی ضربدر یک دوم، یا تقسیم بر۲

———————————————-

نه
هر وقت میگیم نصف باید تقسیم بر دو کنیم
و ثلث باید تقسیم سه کنیم

———————————————-

وقتی می گیم ، نصف
تقسیم بر دو میشه
در کسرها علامت تقسیم رو به ضرب تبدیل می کنیم پس عامل دوم رو هم معکوس می کنیم میشه یک دوم

دیدگاهتان را بنویسید