این بامقدار رنگ هایی که گفته جور در نمیاد

این بامقدار رنگ هایی که گفته جور در نمیاد

———————————————-

شماباید یک سوم نصف را سبزکنید.یعنی یک سوم را ضربدر یک دوم کنید که میشه یک ششم سبزرنگ

———————————————-

خب بزرگوار یه لطفی میکنید با تصویر رو راه حل بفرستید ممنونم زحمت

———————————————-

1134043354_238003

———————————————-

تشکر زحمت کشیدید?????

دیدگاهتان را بنویسید