ادمینها هم بیدار نبودند

ادمینها هم بیدار نبودند

———————————————-

تو چرا بیدار بودی،عریزم ?

———————————————-

بی خوابی زده بود بسرم

———————————————-

ای جانم ایشالله بیخواب نشی هرگز ?

———————————————-

سلام

———————————————-

درود

دیدگاهتان را بنویسید