1;5;14;30 شماره جمله به توان دو به اضافه جمله قبلی مثال…

1;5;14;30
شماره جمله به توان دو به اضافه جمله قبلی
مثال برای ۱۴
۳×۳+۵=۱۴

———————————————-

سلام در مورد اولی و دومی صدق نمیڪنه.

———————————————-

در مورد اولی
۱×۱+۰=۱
در مورد دومی
۲×۲+۱=۵

———————————————-

این دنباله اعداد هرمی مربعی اگه بگه شڪل 120باید رابطه بریم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید